ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy Pólókirályság Kft (cím: 2730 Albertirsa, Köztársaság utca 13) mint Adatkezelő ( a továbbiakban: „Adatkezelő”) a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban közérthető tájékoztatást adjon azoknak a természetes személyeknek, akik az Adatkezelő üzemeltetése alatt álló http://www.polokiralysag.hu/ (a továbbiakban: „weboldal”) weboldal látogatásán keresztül kapcsolatba kerülnek az Adatkezelővel, és teljeskörű tájékoztatást adjon arról, hogy a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli.

 

 1. Fogalmak

Személyes adatok:         azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

 

Adatkezelő:                      az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

 

Adatfeldolgozó:              az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

                                              

Adatkezelés:                    a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

GDPR:                                  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

 

Infó törvény:                     2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról    

 

 1. Adatkezelő elérhetősége

Név: Pólókirályság Kft

Cím: 2730 Albertirsa, Köztársaság utca 13.

E-mail cím: polokiralysag@gmail.com

Telefonszám: 06209424199

 

 1. Adattovábbítás

3.1.  Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a megrendelet csomag átvételét az általad megadott címen vagy csomagponton biztosítani tudja a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely:             2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-111755; adószáma: 12369410-2-44; a továbbiakban: „GLS”)  postai szolgáltatását veszi igénybe. Mely postai szolgáltatás teljesítése érdekében a GLS-nek az alábbi személyes adataid kerülnek továbbításra.

Továbbított személyes adatok: Név, Telefonszám, Lakcím.

A szállításhoz szükséges, részünkre megadott adatokat, az adattovábbítást követően a GLS kezeli. Annak érdekében, hogy az átadott adatok kezelésével tisztában legyél, kérjük, hogy olvasd el a GLS adatkezelési szabályzatát, melyet az alábbi linken érsz el:

https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Magyar Posta Zrt. – MPL (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042463; adószáma: 10901232-2-44; a továbbiakban: „MPL”) házhozszállítás vagy csomagpontra, Posta Pontra vagy postára kézbesítés esetén a postai szolgáltatás teljesítése érdekében az MPL-nek az alábbi személyes adatok kerülnek továbbításra.

Továbbított személyes adatok: Név, Telefonszám, Lakcím,

A szállításhoz szükséges, részünkre megadott adatokat, az adattovábbítást követően az MPL kezeli. Annak érdekében, hogy az átadott adatok kezelésével tisztában legyél, kérjük, hogy olvasd el az MPL adatkezelési szabályzatát, melyet az alábbi linken érsz el:

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

 

3.2. Adatkezelő számláinak kiállításához a KBOSS.hu Kft.  (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201) üzemeltetése alatt álló www.szamlazz.hu szolgáltatását veszi igénybe, mely szolgáltatás igénybevételével személyes adataid kerülnek továbbításra. A számla kibocsátásához szükséges, továbbított adatok tekintetében az adattovábbítást követően az adatkezelő a KBOSS.hu Kft. lesz.

Továbbított személyes adatok: Név, Lakcím, Adószám

Annak érdekében, hogy az átadott adatok kezelésével tisztában legyél, kérjük, hogy olvasd el a KBOSS.hu Kft. Adatkezelési szabályzatát, melyet az alábbi linken érsz el:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

3.3. A fentieken túlmenően az alábbi adattovábbításra kerülhet sor:

-Jogszabály előírásai alapján, jogszabályi kötelezettségnek eleget téve sor kerülhet a személyes adatok továbbítására a jogszabályban megjelölt személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak. Sor kerülhet továbbá a személyes adatok továbbítására, illetve hozzáférhetővé tételére bírósági, hatósági, kormányzati megkeresésre is;

-Jogi tanácsadónak, egyéb harmadik személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak, amennyiben ez az Adatkezelő jogainak, tulajdonának vagy biztonságának érvényesítése érdekében szükséges.

 

3.4 Simple Pay – Online bankkártyás fizetés

Tudomásul veszem, hogy a Pólókirályság Kft (2730 Albertirsa Köztársaság utca 13) adatkezelő által a www.polokiralysag.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 

 1. Adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, adatkezelés időtartama

4.1.        Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő által biztosított szolgáltatást teljesíteni tudja, illetve törvényben meghatározott, számla kibocsátási kötelezettségének eleget tudjon tenni. Amennyiben a regisztráció során az Adatkezelő adatkezeléshez nem járulsz hozzá, úgy sajnos az általunk kínált szolgáltatást nem tudod igénybe venni.

4.2.        A kezelt személyes adatok köre

Személyazonosításra alkalmas adatok: Név.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Lakcím, Telefonszám, E-mail cím.

Egyéb adat: Bankszámlaszám, Pólóméret

4.3.        Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció során megadott adatok jogalapja a Te hozzájárulásod (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amelyet a regisztráció folyamata során online, a megadott rubrika beikszelésével tudsz megadni.

A regisztráció során megadott adatok, számlázás céljából történő kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (GDPR. 6 cikk (1) bekezdés c) pont).

4.4.        Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a honlapon történő regisztrációval kezdődik. Amennyiben az utolsó leadott rendelésedet követő 6 hónapon belül nem adsz le újabb rendelést, úgy Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adataidat törli.

Amennyiben 6 hónapig nem adsz le rendelést és nem használod az Adatkezelő webshopját, úgy a regisztráció során megadott személyes adataidat a rendszer automatikusan törli.

A számla kibocsátása érdekében tárolt adataidat az Adatkezelő a számla kibocsátását követő év végétől számított 5 évig köteles megőrizni.

 

 • Adatkezelő által kezelt személyes adtok köre, adatkezelési célja és jogalapja, illetve az adatkezelési műveletek meghatározása

Adatkezelő neve

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelési műveletek

Pólókirályság Kft

Név, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím, Pólóméret.

regisztráció, a szolgáltatás biztosítása

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

gyűjtés, rögzítés, tárolás, felhasználás, törlés,

Pólókirályság Kft

bankszámlaszám

szolgáltatás ellenértékének teljesítése

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

megtekintés

Pólókirályság Kft

Név, Lakcím, Adószám

Számla kibocsátása

jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

gyűjtés, rögzítés, tárolás, felhasználás, törlés,

 

 1. Tájékoztatás az oldalon használt sütikről

 

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy testreszabott szolgáltatást tudjon a számodra biztosítani cookiekat használ az oldalán. A cookie vagy süti nem más, mint file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngésződ ment le honlapunkról és tárolja azokat a gépeden. Ezek segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy már jártál e a honlapjainkon.

Az Adatkezelő oldala az alábbi cookiet használja:

 

5.1.        Munkameneti/Átmeneti cookie:

Ezek a cookie-k átmeneti időre kerülnek az ideiglenes memóriába, kizárólag addig amíg a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsák.

5.2.        Tárolt/Állandó cookie:

ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. Az állandó cookiek közt, fajtájuk szerint, az alábbiak között tehetünk különbséget:

5.2.1.    Analitika/Elemzés:

Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül az Érintett fél merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált az oldalon. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsák.

5.2.2.    Közösségi hálózatok:

Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

 

5.2.3.     Média:

Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

 • Funkcionális:

Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

 

 • Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, felhasználói élmény növelése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, munkamenet.

 

A cookiet a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem és Biztonság/Böngészési adatok törlése menü alatt van lehetőség.

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban az alábbi pontban meghatározott jogok illetnek meg.

Jogaid gyakorlása iránti igényedet az alábbi elérhetőségeken tudod benyújtani:

 

Elektronikus úton: polokiralysag@gmail.com

Postai úton: 2730 Albertirsa, Köztársaság utca 13.

 

Kérelmednek az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 12 napon belül eleget tesz és értesít Téged a megtett lépésekről, illetve adott esetben a kérelem elutasításának indokairól.

Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a jelen pontban meghatározott jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.1.        Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelés megkezdése előtt jogosult vagy, hogy megfelelő tájékoztatást kapj, hogy az Adatkezelő személyes adataiddal milyen adatkezelési műveleteket hajt végre. Adatkezelő ezen törvényi kötelezettségnek jelen tájékoztató útján tesz eleget.

6.2.        Hozzáféréshez való jog

E körben jogosult vagy tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, jogosult vagy megismerni a kezelt személyes adatokat, az adatkezelés célját, a címzettek kategóriáit és jogosult vagy a kezelt adatokról másolatot kérni.

6.3.        Helyesbítéshez való jog

Amennyiben személyes adataid pontatlanok vagy hiányosak jogosult vagy azok helyesbítését kérni az Adatkezelőtől.

6.4.        Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésedre korlátozzuk az Adatkezelést.

6.5.         Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy, hogy a Rád vonatkozó, az általad rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd.

6.5.        Törléshez való jog

 Az alábbi esetekben jogosult vagy személyes adataid törlését kérni:

 • a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
 • hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben a hozzájárulásodat visszavontad és az Adatkezelésnek nincs már jogalapja;
 • a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;

6.6.        A hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult vagy, hogy a hozzájárulását bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

 1. Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Nem kerül sor adattovábbításra harmadik országbeli, azaz az EU-n és az EGT-n kívüli címzett részére.

 1. Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra

 1. Jogorvoslati lehetőségek

9.1.        Felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400) panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt javasoljuk, hogy előszőr az Adatkezelővel vedd fel a kapcsolatot.

 

 1. Bírósághoz fordulás joga

Jogaid megsértése esetén a bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az Adatkezelő logó és az Adatkezelő terméknevek az Adatkezelő kereskedelmi védjegyei.

Az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni.

Ezúton tájékoztatunk, hogy előfordulhat, hogy a weboldalon az Adatkezelőtől független változtatás történik, ezért – ha a törvény másként nem rendelkezik – az Adatkezelő semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldala pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse.

Az Adatkezelő nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.